Stichting Smiles

Privacy statement AVG

WET AVG – Verzamelen persoonsgegevens voor Stichting Smiles

FOTO EN VIDEO

Belangrijke opmerking: tijdens onze activiteiten worden foto’s en video’s gemaakt die door onszelf worden gebruikt in het activiteitenverslag, alsmede voor onze eigen marketing, zoals op onze website www.stichtingsmiles.nl en op facebook, mogelijk ook in bijvoorbeeld (digitale) folders en flyers. Wij verstrekken ons fotomateriaal in principe niet aan derden zonder toestemming van de gefotografeerde, maar kunnen gebruik van derden zonder toestemming niet altijd voorkomen. Wilt u niet dat uw kind op de foto/video komt, geeft u dit dan alstublieft duidelijk aan bij aanvang van de activiteit! De gefotografeerden worden met respect op de foto gezet en de foto’s worden met respect gebruikt in een boodschap die past bij de normen en waarden van Stichting Smiles.

VERZEKERING

Families doen op eigen risico mee aan de activiteiten van Stichting Smiles. Wij zorgen wel voor goede afspraken over verzekeringen met de lokaties en workshoppers, maar daarnaast moet u zelf ook in het bezit zijn van een ongevallenverzekering.

  1. Inventarisatie: Voor Stichting Smiles vragen wij bij het aanmelden van kinderen en jongeren voor onze activiteiten om bepaalde gegevens, zoals de naam en de leeftijd van het kind, maar ook informatie over de beperking, label, handicap of ziekte, zodat wij daar bij de uitvoering van de activiteit rekening mee kunnen houden. Moeten wij bijvoorbeeld zorgen voor een gebarentolk of een rolstoelramp?

 

Die gegevens verstrekken ouders zelf vrijwillig, soms vragen wij naar extra gegevens die wij nodig hebben om ons werk uit te kunnen voeren (grondslag = uitvoering overeenkomst). Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgesprongen. Deze gegevens worden in principe bewaard totdat iemand vraagt om uit de database verwijderd te worden.

 

Wanneer iemand aangeeft dat zij willen dat wij informatie verwijderen, dan zullen wij dat doen. Dat is tot op heden (17/5/2018) nog niet voorgekomen. Ook is er nog nooit een datalek geweest.

 

Voor onze emailcorrespondentie maken wij gebruik van Google mail.

Onze website, waar mensen hun kind aanmelden, wordt/is voorzien van een ssl-certificaat, voor extra beveiliging. Google heeft ons een email gestuurd over hun privacy beleid.

 

Voor het opslaan van de gegevens en het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen maken wij gebruik van een database bij HelloDialogue. Wij hebben van HelloDialogue een white paper ontvangen en een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij bekijken soms hoeveel mensen onze nieuwsbrieven en uitnodigingen hebben geopend. Deze gegevens gebruiken wij om ons aanbod en de verzendtijden te verbeteren.
Wij voeren gegevens die mensen ons per mail sturen handmatig in in HelloDialogue, dit gebeurt niet automatisch. De gegevens bewaren wij in principe zolang als iemand in onze database staat.

Lees hier de privacystatement van HelloDialog: https://www.hellodialog.com/nl/privacy/?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=Privacy+Statement+189486

 

  1. Gap analyse: wij wachten de verklaring van HelloDialogue omtrent de behandeling van persoonsgegevens af. Ook of het verzamelen van informatie over de handicaps, beperking, ziekte, label van kinderen valt onder bijzondere persoonsgegevens (wij denken van wel) en of daar extra zorgvuldig mee om wordt gegaan. *update: deze is inmiddels ontvagen. Ouders geven ons expliciet toestemming om de gegevens over hun kinderen op te slaan omdat deze belangrijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten. Dit geven we ook duidelijk aan in het contactformulier. Indien iemand wil dat wij die gegevens verwijderen dan zullen wij dat doen.

 

3. Implementatie: inmiddels hebben wij het vragen naar het adres van kinderen bij het aanmelden uit het aanmeldformulier gehaald, omdat wij na overleg hebben besloten dat niet echt nodig te hebben en niet hoeven op te slaan. Het kan altijd nog apart nagevraagd worden. Volgens HelloDialogue hoeven wij de adressen echter niet uit de database te verwijderen omdat ze vrijwillig zijn verstrekt. Inmiddels (1/7/2018) hebben wij alle adressen uit onze database verwijderd, omdat dit voor ons onnodige gegevens zijn gebleken. Wel vragen wij nog om en bewaren we de woonplaats. Soms is het voor ons handig om te weten waar deelnemers vandaan komen, voor bijvoorbeeld de begintijd van een activiteit of voor sponsoring.

Onze contacten hebben het recht op:
– inzage in welke gegevens wij van hen verwerken;
– vergetelheid, dus het verwijderen van gegevens;
– rectificatie en aanvulling van de gegevens;
– beperking van de gegevens;
– dataportabiliteit (het verstrekken van de gegevens aan een derde partij);
–  bezwaar maken.

 

Cookies

De website van Stichting Smiles maakt gebruik van enkele simpele cookies. Zo ziet geef.nl wie er op de button klikt, Google kijkt hoeveel mensen onze site bezoeken, de recaptcha zorgt dat er geen misbruik van het contactformulier wordt gemaakt voor spam. Wij doen zelf niets met deze gegevens, ook niet met de bezoekersgegevens. Omdat wij geen gebruik maken van commerciële doeleinden, zoals advertenties, is een cookie melding niet nodig en willen wij bezoekers aan onze site ook niet onnodig toestemming laten geven. Als iemand bezwaar heeft dan horen wij dat graag.

U kunt geen reacties plaatsen.

Stichting Smiles

Karel Doormanlaan 131
1215 NM, Hilversum

035 - 628 86 86
info@stichtingsmiles.nl
IBAN: NL77RABO0152363165

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Met veel dank aan al onze sponsors, met name:

 

doofnl_logo_2015_Klein

 
 

Printweb Logo

Rabobank

HelloDialog