Stichting Smiles

JAARVERSLAG STICHTING SMILES 2020

ANBI gegevens

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling) een aantal gegevens vermelden op hun internetsite, om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

In dit jaarverslag zullen wij dan ook opnieuw de complete gegevens opnemen zoals aangegeven door de Belastingdienst.

Stichting Smiles (fiscaal nummer: 8112 12 427) organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren met een beperking, handicap, label of ziekte in Nederland.
Ons bestuur bestaat uit de zussen Nora Schultz (voorzitter) en Lisa Schultz (penningmeester). Wij hebben de stichting samen opgericht op 3 oktober 2002 en voeren samen alle organisatie uit. De gehele planning, de organisatie van de activiteiten, de marketing, de financiën, het bijhouden van de site, etc. doen wij allemaal zelf.

Verslagen van onze activiteiten zijn te vinden op onze site www.stichtingsmiles.nl bij Verslagen.

 

Verslag van het bestuur

In 2020 hebben we 3 activiteiten georganiseerd:

 

  • Op 1 februari organiseerden we een Kleurrijke Ontmoeting in samenwerking met Monique de Willigen en Dorenda Fokker bij wijkcentrum de Zoutkeet in Hilversum. Lees hierhet verslag.

 

En toen kwam corona…

 

  • Op 20 september organiseerden we een workshop fotografie, wederom samen met Floortje Mols. Lees hierhet verslag.

 

  • Op zondag 22 november organiseerden we de eerste Escape Room, bij Fletcher Hotel Amersfoort. Lees hier het verslag.

 

Alle verslagen met foto’s van onze activiteiten staan ook op onze website www.stichtingsmiles.nl

 

2020 was een zeer moeilijk en verdrietig jaar voor vele mensen en kinderen, zo ook voor ons, Nora en Lisa, de oprichters van Stichting Smiles.

Alhoewel we natuurlijk ook een paar mooie momenten hebben beleefd en twee coronaproof activiteiten hebben kunnen organiseren, viel corona ons zwaar. We wilden graag activiteiten bedenken die we veilig konden uitvoeren maar dat was lastig. En omdat de regels steeds veranderde konden we ook weinig van tevoren plannen, iets wat we normaal gesproken altijd doen. En dat was nog niet eens zo erg, de hele wereld ligt op zijn gat, maar we misten ook de vreugde in deze moeilijke tijden. We hebben wel heel erg genoten van de fotografie workshop met Floortje Mols op het strand en van de eerste escape room die een groot succes was.

Maar waar is al dat geld dan aan opgegaan? Naast deze activiteiten zijn wij nog heel druk geweest met allerlei nevenactiviteiten die ook horen bij het runnen van een stichting. In de tijd die wij besteden aan de organisatie, kunnen wij ook heel veel contacten leggen en benodigdheden voor de activiteiten gratis of met korting regelen. Op deze manier streven wij ernaar de gemaakte organisatiekosten zoveel mogelijk terug te verdienen.(*) Stichting Smiles heeft geen kantoor en we maken zo min mogelijk kosten die niets met de activiteiten te maken hebben. Er zijn natuurlijk wel kosten voor bijvoorbeeld de website, bankkosten, verzekeringskosten, etc. Die lopen gewoon door.

Met het geld dat wij ontvangen van sponsors en donateurs betalen wij alles en iedereen die helpt met de activiteiten. De onkosten en organisatiekosten van Nora en Lisa worden vanuit 1 jaarlijkse donatie betaald. Deze zijn bedoeld om kosten voor het inhuren van derden te besparen. De organisatiekosten zijn voor alles dat buiten de daadwerkelijke activiteiten valt: marketing, website bijhouden, geld binnenhalen, activiteiten organiseren, etc. etc.

In 2020 hebben we onze uren naast het organiseren van activiteiten vooral besteed aan het maken van een hele nieuwe website met een nieuw logo en het vooruitplannen voor 2021. In 2021 zal Smiles met een andere structuur verder gaan. Zo zijn wij beide uit dienst en ontvangen dus geen salaris meer.
Alle kosten die zijn gemaakt in 2020 zijn gedekt met geld uit donaties en met geld dat over was uit 2019.

 

Beleidsplan

 

Omdat het wel lijkt alsof corona nu nog erger is dan voorheen, wat het misschien ook wel is, hebben we het er vaak over. Wanneer kunnen we weer ‘gewoon’ Smiles activiteiten doen? In principe pas als iedereen ingeënt is, want we willen de Smiles kids zo goed mogelijk beschermen en dat kan eigenlijk pas als ze zo min mogelijk kans lopen om bij ons iets op te lopen. Natuurlijk willen we wel kijken wat we voor die tijd al kunnen doen, maar zelfs zoiets simpels als consumpties op de hotelkamer kan niet op dit moment. Dus vooruitplannen zit er gewoon even niet in.

 

De jaarrekening (financieel overzicht)

 

Debet

Verzekering 124,15

Bankkosten 230,84

Website hosting en urls: 182,11

Hello Dialog 181,50 (is inclusief een fikse korting)
(database+nieuwsbrieven)

Kantoorartikelen: 11,47

Diverse: 242

Thema nieuwe website: 59,80

Reiskosten: 97,67

Nieuw logo: 302,50

Salaris/organisatiekosten Nora (zie uitleg hierboven bij *) 4704,96
(op basis van 4 betaalde uren per week plus vakantiegeld)
Onkostenvergoeding Nora totaal 120

Salaris/organisatiekosten* Lisa 2352,48
(op basis van 2 betaalde uren per week plus vakantiegeld.)
Onkostenvergoeding Lisa totaal 180
Belastingen (loonheffing) 1181

Kosten per project:

Kleurrijke Ontmoeting 171,30

Fotografie Workshop 473,32

Escape Room 483,62

(specificaties op aanvraag)
——————————
Totale uitgaven 11.099,02

 

Credit

Uit vaste donaties (vast bedrag): 1000

Eenmalige giften en sponsoring: 1735

Rente spaargeld: 1,01

——————————————-
Totale inkomsten 2736.01

 

Financiering 2020

Omdat wij zo weinig activiteiten organiseerden en veel mensen en bedrijven het in coronatijd vreselijk moeilijk hebben, hebben wij weinig gedaan aan inkomstenwerving. We hadden genoeg staan uit een grote donatie in 2019 om onze kosten te dekken.

 

Banksaldi:

1/1/20:          308,64 + 9653,32 = 9961,96 euro

31/12/20:      682.62 + 916,33 =   1598,95 euro

 

Contactgegevens
Stichting Smiles
Nora en Lisa Schultz
Karel Doormanlaan 131
1215 NM Hilversum
035-6288686
info@stichtingsmiles.nl
www.stichtingsmiles.nl
KvK: 39080724
Rabobank: 1523.63.165

 

Verklaring van de kascommissie

N.M. Schultz
(voorzitter)
d.d. 09/03/2021

L.R. Schultz
(penningmeester)
d.d. 09/03/2021

 

 

U kunt geen reacties plaatsen.

Stichting Smiles

Karel Doormanlaan 131
1215 NM, Hilversum

035 - 628 86 86
info@stichtingsmiles.nl
IBAN: NL77RABO0152363165

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Met veel dank aan al onze sponsors, met name:

 

doofnl_logo_2015_Klein

 
 

Printweb Logo

Rabobank

HelloDialog