Stichting Smiles

Jaarverslag 2015 en ANBI gegevens

ANBI gegevens

 

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling) een aantal gegevens vermelden op hun internetsite, om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.
In dit jaarverslag zullen wij dan ook opnieuw de complete gegevens opnemen zoals aangegeven door de Belastingdienst.

Stichting Smiles (fiscaal nummer: 8112 12 427) organiseert activiteiten voor zieke en gehandicapte kinderen en jongeren in Nederland.
Ons bestuur bestaat uit de zussen Nora Schultz (voorzitter) en Lisa Schultz (penningmeester). Wij hebben de stichting samen opgericht op 3 oktober 2002 en voeren samen alle organisatie uit. De gehele planning, de organisatie van de activiteiten, de marketing, de financiën, het bijhouden van de site, etc. doen wij allemaal zelf.
Verslagen van onze activiteiten zijn te vinden op onze site www.stichtingsmiles.nl bij Onze Activiteiten.

 

 

Verslag van het bestuur

 

We hebben besloten (financieel) de jaren 2014 en 2015 samen te voegen. Omdat een groot aantal activiteiten in 2014 door diverse omstandigheden geen doorgang konden vinden (zie jaarverslag 2014) besloten wij 2014 en 2015 financieel samen te voegen. In 2015 zijn wij – Nora en Lisa – samen ons eigen commerciële bedrijf begonnen en hadden we dus relatief weinig tijd voor Stichting Smiles. Helaas hebben we maar tijd gehad voor 3 activiteiten, maar dat hadden we van tevoren ingecalculeerd. In 2016 halen we dat weer in! We zijn in 2015 al begonnen met het inzamelen van geld voor 2016 en het opzetten van diverse activiteiten die in de eerste helft van 2016 zouden plaatsvinden.

 

Activiteiten in 2015

– Theatervoorstelling Brandweerman Sam voor families met een doof of slechthorend kind;

– Survivalactiviteit voor kinderen met allerlei beperkingen, ziektes, handicaps en labels en hun broertjes en zusjes;

– Modeshow voor 20 meiden met een handicap, label, ziekte of beperking.

 

De geplande activiteit met Research 2Evolve is doorgeschoven naar 2016, de activiteit i.s.m. Why Not Kenia? is op de lange baan geschoven, het schaatsen ging niet door omdat steeds geen geschikte datum kon worden geregeld.

 

Alle verslagen staan op onze website www.stichtingsmiles.nl

 

 

Naast deze activiteiten zijn wij nog heel druk geweest met allerlei nevenactiviteiten die ook horen bij het runnen van een stichting en die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld onze naamsbekendheid. In de tijd die wij besteden aan de organisatie, kunnen wij ook heel veel contacten leggen en benodigdheden voor de activiteiten gratis of met korting regelen. Op deze manier streven wij ernaar de gemaakte organisatiekosten zoveel mogelijk terug te verdienen.
Wij willen zoveel mogelijk kinderen en gezinnen benaderen, zodat wij de kinderen een bijzondere activiteit kunnen laten meemaken!

 

Beleidsplan

 

In 2016 gaan we weer heerlijk door met het organiseren van activiteiten voor kinderen met een beperking, handicap, label of ziekte. Ook dit jaar willen we weer duidelijk maken dat bijna alle kinderen bijna overal aan mee kunnen doen, als je maar voor de juiste aanpassingen zorgt. Verder werken we natuurlijk ook weer aan educatie, integratie, (wederzijds) begrip, etc. Maar bovenaan staat nog altijd: plezier!!!

 

 

Geplande activiteiten in 2016

– Beeldende Ontmoeting (30 januari);

– Research 2 Evolve Muziekdag (20 maart);

– Roeien (22 mei)

– Survival

– Themadag en verjaardag Smiles (2 oktober)

– Workshop visagie

Inschrijven van kinderen kan via onze website www.stichtingsmiles.nl

 

De jaarrekening (financieel overzicht)

 

Debet

 

Bankkosten 207,82 (dit verdienen we terug door sponsoring van de Rabobank)
Verzekering 122,82
Klantenbinder 181,50 (voor database+nieuwsbrieven: we krijgen een fikse korting)
Salaris/organisatiekosten Nora 2.856,40
(op basis van 5 betaalde uren per week, a 225,58 per maand plus vakantiegeld. In september teruggebracht naar 3 uren per week.)
Onkostenvergoeding Nora 698,49
Salaris/organisatiekosten Lisa 2.906,06
(op basis van 5 betaalde uren per week, a 314,65 per maand plus vakantiegeld. In september teruggebracht naar 3 uren per week.)
Onkostenvergoeding Lisa 1.224,49
Belastingen (loonheffing) 3.753 (door vermindering in uren van 380 euro per maand naar 73 euro per maand gegaan).

 

Kantoorartikelen: 78,41

Sitebytes (website en url’s): 36,30

SQZI (hosting): 246,84 (helft voor vorig jaar)

Diversen: 37,95

 

Kosten per project:
Theatervoorstelling BWM Sam: 2.541,39

Survival: 271,56

Modeshow: 390,50
——————————
Totale uitgaven 15.553,53

 

Credit

Terugontvangen Belastingdienst: 388

Uit vaste donaties (vast bedrag) 1.130
Eenmalige giften 6.935,29
Sponsoring 5.380
Rente spaargeld 67,64

Teruggave borg survival 100
——————————————-
Totale inkomsten 14.000,93

 

Het tekort van 1.552,60 werd gedekt door de spaarrekening.

 

Contactgegevens
Stichting Smiles
Nora en Lisa Schultz
Karel Doormanlaan 131
1215 NM Hilversum
035-6288686
info@stichtingsmiles.nl
www.stichtingsmiles.nl
KvK: 39080724
Rabobank: 1523.63.165

 

Verklaring van de kascommissie

 

 

 

 

N.M. Schultz
(voorzitter)
d.d. 15-06-2016

 

 

 

 

L.R. Schultz
(penningmeester)
d.d. 15-06-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt geen reacties plaatsen.

Stichting Smiles

Karel Doormanlaan 131
1215 NM, Hilversum

035 - 628 86 86
info@stichtingsmiles.nl
IBAN: NL77RABO0152363165

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Met veel dank aan al onze sponsors, met name:

 

doofnl_logo_2015_Klein

 
 

Printweb Logo

Rabobank

HelloDialog